De volgende trainingen worden aangeboden door het trainingsbureau:

Vergadertrainingen

 • Timemanagement
 • Doelgericht vergaderen
 • Conflicthantering

Presenteren

 • Ronkend presenteren
 • Hoe breng je je ideeën doeltreffend voor het voetlicht

Leiderschap

 • Leiding geven
 • Diverse trainingen op het gebied van leiderschap
 • Voorzitterschap
 • Secretarisschap
 • Situationeel leiderschap
 • Groepsdynamica en leiderschap

Samenwerken

 • Samenwerken
 • Teambuilding
 • Groepsdynamica

Continuïteit

 • Secretarisschap
 • Inwerken nieuwe leden
 • Beleidsplan schrijven
 • Continuïteit voor OC’s
 • Werven van nieuwe leden
 • Vrijwilligers vinden en binden

Organisatorisch

 • Getting things done
 • Plan-the-work, work-the-plan

Vaardigheden

 • Training Beleidsplan lezen
 • Brainstormen
 • Debatteren
 • Onderhandelen

Technisch

 • Hoe richt ik digitaal het een en ander in
 • Sociale media
 • Do’s en don’ts op het web
 • Sharepoint

Overig

 • Contact met je achterban
 • Training gezond en gelukkig (leven aan de hand van je persoonlijke waarden)
 • Inhoudelijke onderwerpen verkennen op een creatieve manier
 • Roos van Leary
 • (Intrinsieke of vrijwilligers) motivatie
 • Groepsdynamica (& leiderschap)
 • Creativiteit
 • Sociale invloed
 • Verbeeldingskracht
 • Creative Entrepreneurship (EN, creatief ondernemerschap)